Društvo za strpne odnose Eksena

Društvo za strpne odnose Eksena je nepridobitna, nevladna, človekoljubna, dobrodelna in humanitarna organizacija civilne družbe, ki se zavzema za uresničevanje človekovih in otrokovih pravic ter trajnostni razvoj in pomaga ljudem v stiski. Društvo Eksena ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Namen društva je skladno z načeli človekovih in otrokovih pravic ter trajnostnega razvoja prispevati k večji kakovosti življenja posameznika v vseh vidikih njegovega bivanja in k njegovi večji družbeni odgovornosti ter prispevati k napredku in trajnostnemu razvoju družbe, ki temelji na strpnosti, medsebojnemu spoštovanju, demokratičnosti, osebni svobodi, enakih možnostih, pravičnosti, enakopravnosti, solidarnosti in sožitju.

Temeljna podlaga za uresničevanje namena in delovanja društva so Ustava Republike Slovenije in mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic in trajnostnega razvoja, še posebej OZN Splošna deklaracija človekovih pravic, OZN Deklaracija o otrokovih pravicah, Unescova Deklaracija o načelih strpnosti, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in OZN Agenda 2030 za trajnostni razvoj. Obenem društvo sledi nacionalnim usmeritvam in strategijam na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter trajnostnega razvoja.

V društvu v ta namen izvajamo projekte in aktivnosti, ki so podprti tudi na državni in mednarodni ravni.

Delovanje za dobrobit družbe

0 let
aktivnega delovanja društva
0
otrok smo poučevali o pomenu strpnosti
0
vzgojno-izobraževalnih ustanov s katerimi smo sodelovali
0
oseb, ki smo jim nudili psihosocialno pomoč in podporo

Smo člani Socialne zbornice, nacionalne multidisciplinarne mreže strokovnih delavk in delavcev, ki združuje predstavnike vladnih in nevladnih organizacij na področju socialnega varstva in mladinskega dela ter Športne unije Slovenije.

Naši programi in projekti

Nekateri naši projekti

  • Skozi projekt “Strpnost je kul” naslavljamo problem nestrpnosti ter s tem povezanega sovražnega govora, obrekovanja in medsebojnega izključevanja med učenci v prvi in drugi triadi [...]

  • Društvo Eksena sodeluje tudi pri izvedbi človekoljubnega projekta Mi smo ZA STRPNOST! skozi katerega se zavzemamo za strpnost in medsebojno spoštovanje. V okviru projekta sodeluje [...]

  • Svoboda govora je danes ena izmed osnovnih človekovih pravic, dana posamezniku, da lahko izraža svoje mnenje, sprejema mnenje drugih, in ima kot posledico pravico do [...]

Smo Yuno učna točka.

YUNO – tvoja šola online portal omogoča učno pomoč za otroke in starše pri vseh predmetih v osnovni šoli. Otroci lahko na portalu poslušajo in gledajo razlago snovi in utrjujejo znanje z vajami, saj je vsaka lekcija sestavljena iz video razlage, zapiskov in vaj. Program je na voljo vsem otrokom iz lokalne skupnosti v dnevnem centru Eksena za otroke in mladostnike, v letu 2024 pa ni financiran s strani lokalne skupnosti (zaradi pomanjkanja sredstev). 

Fotoutrinki

Organizacije s katerimi sodelujemo: