Društvo za strpne odnose Eksena je nepridobitna, nevladna, človekoljubna, dobrodelna in humanitarna organizacija civilne družbe, ki se zavzema za uresničevanje človekovih in otrokovih pravic ter trajnostni razvoj in pomaga ljudem v stiski. Društvo Eksena ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Namen društva je skladno z načeli človekovih in otrokovih pravic ter trajnostnega razvoja prispevati k večji kakovosti življenja posameznika v vseh vidikih njegovega bivanja in k njegovi večji družbeni odgovornosti ter prispevati k napredku in trajnostnemu razvoju družbe, ki temelji na strpnosti, medsebojnemu spoštovanju, demokratičnosti, osebni svobodi, enakih možnostih, pravičnosti, enakopravnosti, solidarnosti in sožitju.

Temeljna podlaga za uresničevanje namena in delovanja društva so Ustava Republike Slovenije in mednarodni dokumenti s področja človekovih pravic in trajnostnega razvoja, še posebej OZN Splošna deklaracija človekovih pravic, OZN Deklaracija o otrokovih pravicah, Unescova Deklaracija o načelih strpnosti, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in OZN Agenda 2030 za trajnostni razvoj. Obenem društvo sledi nacionalnim usmeritvam in strategijam na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter trajnostnega razvoja.

V društvu v ta namen izvajamo projekte in aktivnosti, ki so podprti tudi na državni in mednarodni ravni.

dr. Pascale Emily Pečnik, magistrica psihosocialnega svetovanja

predsednica društva za strpne odnose Eksena

Pascale Emily Pečnik je predsednica Društva Eksena, doktorica znanosti s področja humanistike in družboslovja, magistrica politične teorije in psihosocialnega svetovanja. V društvu Eksena je vodja in izvajalka številnih projektov s področja socialnega varstva, otrokovih pravic in izobraževanja. Svojo doktorsko disertacijo je posvetila raziskovanju otrokovih pravic v vzgojno-izobraževalnem sistemu Slovenije, saj verjame, da je zgolj uresničevanje otrokovih pravic pot do bolj strpnih, ljubečih in spoštljivih odnosov v naši družbi.
Pascale Emily je vodja projektov “Strpnost je kul”, CULREM – Vključujoča kultura spominjanja in čezmejno sodelovanje na področju izobraževanja in uprizoritvene umetnosti in Mi smo za strpnost.
V letu 2018 je bila mladinska delegatka Sveta Evrope in Mladinska ambasadorka informiranja Slovenije, leta 2019 pa mladinska delegatka Svetovnega foruma za demokracijo. Kot mladinska delegatka Sveta Evrope je vodila projekt “Odgovornost do svobode govora” in predavala na številnih slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Njena inovativna ideja s področja človekovih pravic, človekova pravica do modrine, je bila izbrana in predstavljena v Evropskem mladinskem labaratoriju idej v Berlinu leta 2018. Leta 2020 je bila Schumanova pripravnica v Evropskem parlamentu v Odboru za kulturo in izobraževanje.
Je velika zagovornica udejanjanja človekovih in otrokovih pravic v praksi in trajnostnega razvoja. Opravljena ima številna izobraževanja in usposabljanja s področja izobraževanja, socialnega varstva in človekovih ter otrokovih pravic.

Ajda Bezenšek, magistrica psihosocialnega svetovanja

Podpredsednica društva za strpne odnose Eksena

Ajda Bezenšek je magistrica psihosocialnega svetovanja in vodja ter izvajalka projektov v društvu Eksena. V letu 2023 je bila tudi članica Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora. Je predavateljica in izvajalka psihosocialne podpore z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z ljudmi, posebej z otroki in mladostniki.
Delo z otroki opravlja že več kot 20 let. V odnose z njimi se skozi vsa leta poglablja, se iz te tematike izobražuje in jo nenehno nadgrajuje, saj ji to delo predstavlja veliko odgovornost, ki naj bi jo, kot sama poudarja, odrasla oseba opravljala z ljubeznijo in avtoriteto.
Je velika zagovornica otrokovih pravic, pri čemer poleg njihovih pravic dosledno izpostavlja tudi enakovreden pomen otrokovih odgovornosti in dolžnosti. Je soavtorica teorije Eksena in knjige Vrednost neuspeha in aktivacija sredine krivulje. Je tudi vodja nepridobitnega človekoljubnega projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. Je soavtorica pravljice za otroke o strpnosti, spoštovanju, prijateljstvu in ljubezni Vila Eksena. Dinozaver Tiko in veliki zob in avtorica dramske uprizoritve Vila Eksena obišče Zalo, ki govori o otrokovih stiskah, posmehovanju, nesprejemanju in o stiskah odvisnosti.
Delo z otroki in mladostniki Ajda čuti kot svoje poslanstvo. Verjame, da se je v vzgojo in ljubeč odnos dnevno treba poglabljati, se učiti in za kakršnekoli dolgoročne rezultate pri delu z otroki slediti načelom spoštovanja in ljubezni. Njena želja pa je, da bi lahko bili otroci in mladi čim bolj deležni načina učenja, kjer bi bil spoštljiv in ljubeč odnos do njih na prvem mestu.

Katja Kandolf, prof. kem. in bio., strokovna delavka v socialnem varstvu

 

Katja Kandolf z otroki, mladimi in starši dela že 25 let. Je vodja in izvajalka socialnovarstvenega programa Dnevni center Eksena za otroke in mladostnike v Nazarjih, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Najprej si je svoje izkušnje z delom z otroki in starši pridobivala kot učiteljica kemije in biologije v osnovni šoli. Pri tem je vodila tudi različne mednarodne tabore, se z otroki udeleževala raznih tekmovanj in raziskovalnih nalog na področju okoljevarstva narave ter sodelovala pri nastajanju e-gradiv za učence.
V letih 1018 – 2020 je v društvu vodila in izvajala program psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe sofinanciranega preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vseskozi sodeluje in izvaja tudi številne delavnice in treninge v okviru evropskih in nacionalnih projektov; ACF, Teden vseživljenjskega učenja 2022 in 2023, projekt LAS od Pohorja do Bohorja Nova učna okolja v mestu in na podeželju in ter številna druga.
Na društvu je zaposlena tudi kot vodja in izvajalka socialnovarstvenega programa za odrasle Psihosocialno svetovanje Eksena, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti. Za odrasle je vodila in izvajala psihosocialni program Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022. Pri vseh socialnovarstvenih programih sodeluje tudi s Centrom za socialno delo.
Opravljena ima številna izobraževanja in usposabljanja Socialne zbornice Slovenije s področja upravljanja čustev za izboljšanje odnosov, mediacije in tehnik mediacije, motenj hranjenja, skrbi za duševno zdravje otrok ter mladostnikov, metod dela z uporabniki, ki imajo čustvene in vedenjske težave, depresivnost in izgorelost pri mladostnikih ter druge. Udeležila se je tudi konference »CP4EUROPE« Participacija otrok – od pobud k sistemski ureditvi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Svoje delo opravlja z veseljem tudi pri socialnovarstvenem programu Svetovanje za otroke in mladostnike Eksena, kjer nudi individualno psihosocialno podporo uporabnikom pri njihovih težavah v odraščanju.
Že 9 leto zapored je tudi koordinator projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, ki se izvaja v več kot 200 vzgojno izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji in je zelo uspešen in prepoznan med mladimi in pedagoškimi delavci.

Nives Oprešnik, prof. raz. pouka, strokovna delavka v socialnem varstvu in športni rekreaciji

Nives Oprešnik je strokovna delavka s področja socialnega varstva, profesorica razrednega pouka in učiteljica Alpskega smučanja 2. V Društvu Eksena je vodja in izvajalka socialnovarstvenega programa Svetovanje za otroke in mladostnike Eksena, ter izvajalka programa Dnevni center za otroke in mladostnike Eksena, ki sta sofinancirana s strani Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Ima 19 let izkušenj na področju dela z otroci.
Za odrasle je izvajala tudi psihosocialni program Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022.
V Društvu za strpne odnose Eksena je v letu 2022 bila vodja in izvajalka socialnovarstvenega programa Dnevni center Eksena za otroke in mladostnike, ki je bil sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kjer je izvajala tudi individualna svetovanja. Delala je z otroki in mladostniki z učnimi težavami, s težavami v odraščanju, psihosocialnimi odzivanjem (čustvene in vedenjske težave).
Poleg navedenih programov kot strokovna delavka v športu sodeluje tudi v različnih športnih projektih kot so Hura, prosti čas, ki je sofinanciran s strani Zavoda za šport Republike Slovenije Planica, vodila in izvajala je učenje alpskega smučanja na Zimskem taboru Eksena, vodila in izvajala je Zdravo vadbo za otroke in mladostnike sofinancirano s strani Športne unije Slovenije. Na kulturnem področju pa sodeluje kot pravljični lik Pocahontas v predstavi Vila Eksena in superjunaki Show ter v Lutkovni skupini Eksena.
V letu 2023 v Društvu Eksena izvaja socialnovarstveni program Psihosocialno svetovanje Eksena, sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Tako kot v privatnem življenju so ji tudi na delovnem mestu zelo pomembni spoštljivi in strpni odnosi ter profesionalno delo z uporabniki, zato se je skozi leta redno udeleževala različnih izobraževanj na področju socialnega varstva preko Socialne zbornice Slovenije.