Osnovni namen projekta »Bodimo EkoKul« je varstvo okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave. Projekt izhaja iz inovativnega koncepta, da je pravica do čistega okolja in ohranjene narave ena od temeljnih človekovih pravic, ob tem pa je poudarjen tudi pomen odgovornosti in aktivnega pristopa vsakega posameznika. Projekt se prednostno osredotoča na ciljno skupino mladih, hkrati pa se v okviru projekta spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje (med mladimi in starejšimi).

V sklopu projekta smo izvajali delavnice za otroke in mladostnike, video učne vsebine ter videospot pesmice na temo varovanja okolja v sodelovanju s pravljičnim likom Vilo Ekseno. Izdelali smo “e-novičnik” imenovanega “Bodimo EkoKul”, strokovno publikacijo, pravljico, in pripravo ter izvedbo lutkovne predstave. Pri vseh aktivnostih smo mladim temo varovanja okolja približali tako, da jim je bila zanimiva, razumljiva in dostopna.

E-novičnik Bodimo Ekokul

E-novičniki Bodimo Ekokul

E-novičnik je pripravilo Društvo Eksena v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena (Xena d.o.o.) v okviru projekta »Bodimo EkoKul«, ki je bil sofinanciran s strani Republika Slovenija in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen projekta je bil varstvo okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave.

Zbornik prispevkov

Zbornik prispevkov

Zbornik prispevkov je pripravilo Društvo Eksena v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena (Xena d.o.o.)
v okviru projekta »Bodimo EkoKul«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Namen projekta je varstvo okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev
ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave.