Program Dnevni center Eksena za otroke in mladostnike – enota Šentjur je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostnikom s težavami v odraščanju ter vsem tistim, ki želijo razvijati svoje sposobnosti, se družiti, pomagati vrstnikom in razvijati občutek lastne vrednosti.

Organizirane aktivnosti in dejavnosti nudijo otrokom in mladostnikom podporo pri premagovanju njihovih stisk, pridobivanju ustreznih socialnih veščin in kompetenc za obvladovanje čustev ter krepitev pozitivne samopodobe. Izvajamo program prevzemanja odgovornosti in samostojnosti za učenje in delo za šolo ter kvalitetno preživljanje prostega časa.

Osnova programa je delo z otroki in mladostniki na način, ki temelji na spoštovanju, sprejemanju in razumevanju.