Vsako leto izvedemo tudi športno prireditev, Družinsko gibalno dogodivščino, ki je namenjena medgeneracijskemu povezovanju in s tem družinam in posameznim udeležencem ne glede na njihovo starost. Športne dejavnosti so pripravljene na način, da lahko v njih sodeluje celotna družina in se s tem povezuje preko športa. Prireditev se začne s skupinskimi športnimi igrami pri katerih so vključeni vsi udeleženci nato pa so športne aktivnosti razdeljene po postajah kot so igranje košarke, igranje med dvema ognjema, gumitvist, lokostrelstvo, strelastika, badminton in druge. Družinsko gibalno dogodivščino izvaja strokovno usposobljen kader na področju športa.

Program sofinancira Občina Šentjur.