V naši kampanji Za STRPNOST v športu!, ki je del našega človekoljubnega projekta promocije strpnosti Mi smo ZA STRPNOST! si želimo skladno s sporočilom Unescove Deklaracije o načelih strpnosti izpostaviti tudi velik pomen strpnosti v športu.

Skozi našo promocijo strpnosti v športu spodbujamo »fair-play« ter medsebojno spoštovanje med športniki, hkrati pa želimo v društvu Eksena skozi to našo kampanjo še posebej izpostaviti pomembnost strpnega odnosa do športnikov s strani gledalcev, navijačev, medijev in javnosti.

Žal lahko tudi zasledimo, da nekateri postanejo do športnikov nestrpni, bodisi skozi ignorantski, podcenjevalen, žaljiv, zaničljiv ali celo sovražen odnos, še posebej tedaj, ko športniki ne uresničijo njihovih pričakovanj. Torej, ko ne dosežejo željenih uspehov, rezultatov, dosežkov ali zmag.

Skozi našo kampanjo želimo spodbuditi zavedanje, da so tudi športniki konec koncev samo ljudje in da imajo kot vsi drugi ljudje tudi športniki svoje slabe trenutke, napake, pomanjkljivosti ter osebne stiske in da je nerealno od njih pričakovati, da bodo ves čas samo zmagovali. Že iz samega dejstva, da lahko zmaga samo eden, ne moremo zahtevati, da so vsi zmagovalci, ker je sestavni del športa tudi poraz.

Ker športniki niso vsemogočni in popolni, niti tega od njih ne moremo pričakovati, se v naši kampanji Za STRPNOST v športu! zavzemamo za negovanje kulture strpnih odnosov, kjer lahko čestitamo tako zmagovalcem, kot poražencem in imamo do obojih spoštovanje skozi priznavanje osnovnega človeškega dostojanstva, ki je temeljna človekova pravica vsakega posameznika.

Pokažimo torej strpnost do športnikov tudi tako, da imamo do njih spoštovanje tudi, ko so poraženi, ko izgubljajo, ko padejo v formi ter ko jim ne gre od rok.