Socialna diskriminacija je na globalni ravni trdovraten problem, ki ima značilnosti začaranega kroga iz katerega je težko izstopiti. Gre za temo, ki je ena najpomembnejših tem v kontekstu vzgoje in izobraževanja. Funkcija izobraževalnega sistema bi namreč naj bila, da otroke pripravlja na odgovorno življenje v svobodni družbi, kar pa je nemogoče dokler družba ni osvobojena predsodkov, stigem in diskriminatornih oblik odnosov ter vedenj.

Socialna diskriminacija je danes tudi pogosto povod za tako verbalno kot fizično nasilje in njeno preprečevanje je eden najpomembnejših mehanizmov za zmanjševanje nasilja na šolah.

Uspeh preprečevanja in odpravljanja diskriminacije je v veliki meri odvisen od medsebojnega sodelovanja tako s starši kot nevladnimi organizacijami. Kadar govorimo o diskriminaciji med otroki, je namreč odgovornost le-te na ravni celotne družbe in naravnanosti okolja v katerem otrok odrašča, staršev, vzgojno-izobraževalnega sistema in vseh podpornih mehanizmov. Pri tem je pomembno, da si prizadevamo tudi za participacijo otrok in možnost izražanja njihovega lastnega mnenja na konstruktiven način.

Socialna diskriminacija je tudi eden pomembnejših družbenih in okoljskih dejavnikov, ki so na podlagi ocene Svetovne zdravstvene organizacije v publikaciji NIJZ o duševnem zdravju otrok in mladostnikov v Sloveniji ocenjeni kot dejavniki tveganja za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

V društvu za strpne odnose Eksena se zavedamo, da preprečevanje in preventivno delovanje na področju socialne diskriminacije pripomore k občutku povezanosti in pripadnosti v skupnosti, dobremu socialnemu omrežju, kulturni identiteti, skupnostne norme proti nasilju, socialne pravičnosti ter strpnosti.

Skozi projekt Mi smo strpno kul skupaj s partnerji, OŠ Brežice in OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor naslavljamo problem nestrpnosti in socialne diskriminacije na podlagi etnične in kulturne raznolikosti, ter s tem povezanega sovražnega govora, obrekovanja in medsebojnega izključevanja med učenci v prvi triadi osnovne šole.

V sklopu projekta izvajamo delavnice za otroke, pripravljamo dve video učni vsebini, priročnik in on-line konferenco za pedagoške delavce ob tednu otroka oktobra 2022.

Glavni cilj in pričakovan rezultat projekta je zmanjševanje nestrpnosti in sovražnega govora med otroki udeleženci delavnic ter večje poznavanje otrokovih pravic in pomena strpnosti in prijateljstva med otroki.

Vabimo vas, da nam sledite na naši spletni strani in Facebook strani društva Eksena (https://www.facebook.com/DrustvoZaStrpneOdnoseEksena), kjer vas bomo redno obveščali o vseh aktivnostih projekta!

Projekt je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014-2021.

Izpostavljen tekst

Tagline
Your Content Goes Here