Svoboda govora je danes ena izmed osnovnih človekovih pravic, dana posamezniku, da lahko izraža svoje mnenje, sprejema mnenje drugih, in ima kot posledico pravico do informiranosti, javnega izražanja in tiska. K temu so pripomogla stoletja pravnih in političnih bojev naših predhodnih generacij. Tako kot njen razvoj, pa tudi njeno uresničevanje ni samoumevno.

Med mladimi se še posebej v zadnjem času, z razvojem socialnih omrežij opaža velika problematika uresničevanja človekove pravice do svobode govora. Pogosto se le-ti sploh ne zavedajo kršitev ali pa le-te vodijo celo v psihično in fizično nasilje. Z mladimi se tako skozi različne življenske primere (filmi, video vsebine) poglabljamo v vsakodnevne situacije skozi katere lahko prepoznavajo resnične in lažne informacije, načine izražanja mnenja in kritike, spoznavajo pasti in posledice opravljanja ter obrekovanja. Posledično to omogoča razvoj kritično razmišljujočih mladih ter razumevanja človekovih pravic, kar je nujno za sobivanje, sodelovanje, razvoj in napredek družbe.

Projekt je pripravila mladinska delegatka Sveta Evrope, dr. Pascale Emily Pečnik v sodelovanju z društvom Eksena in je bil v okviru funkcije mladinskega delegata leta 2018 podprt s strani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, v letu 2021 pa ga je podprla občina Celje.

Izhodišče seminarja so temeljne mednarodne listine s področja človekovih pravic: Splošna deklaracija človekovih pravic, Evropska konvencija o varovanju človekovih pravic, Deklaracija o otrokovih pravicah, Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Deklaracija Stop obrekovanju.

Cilji projekta so:

  • Skozi delavnice spoznati osnovno strukturo pravne države ter pomen človekovih pravic za nadaljnje razumevanje nujnosti njihovega uresničevanja,
  • S praktičnimi primeri iz vsakodnevnih situacij poglobiti razumevanje svobode govora,
  • Skozi poglobljeno teoretično znanje, podkrepljeno s praktičnimi vajami omogočiti mladim, da učinkovito in življenjsko pridobljeno znanje prenesejo v njihov vsakdan,
  • poznati in razumeti vlogo lokalnih institucij, ki delujejo na obravnavanem področju ali nudijo zatočišče v primeru stiske.

V letu 2021 smo projekt Odgovornost do svobode govora izvajali tudi v občini Celje. Skupno deset predavanj z delavnicami za dijake smo izvedli na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje, Dijaškem domu Celje in Gimnaziji Lava.

Z vami delimo nekaj foto utrinkov.