Osnovni namen projekta “Otrokove pravice – od teorije k praksi” je ozaveščanje mladih o pomenu otrokovih pravic in odgovornosti, ki jih te s sabo prinašajo z namenom krepitve medsebojnega sprejemanja in spoštovanja sebe in drugih.

Skozi projekt otroci pridobivajo:

  • razumevanje otrokovih pravic,
  • vpogled v uresničevanje otrokovih pravic v praksi,
  • krepijo medsebojno sprejemanje in spoštovanje sebe in drugih,
  • spoznavajo pomen strpnega odnosa drug do drugega,
  • pridobivajo socialne veščine in krepijo medsebojno sodelovanje in solidarnost.

Projekt izvajamo od leta 2018. Projekt je sofinanciran s strani Občine Šentjur.

Osnova programa je delo z otroki in mladostniki na način, ki temelji na spoštovanju, sprejemanju in razumevanju.