Program: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022 

Program Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022 poteka v obliki delavnic ter nudi podporo družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah in je namenjen staršem, skrbnikom in rejnikom.  Program je brezplačen in vsebuje 8 delavnic. Vključuje vsebine za podporo staršem pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu separacije staršev, nudi krepitev starševskih kompetenc v družinah z velikim tveganjem in reševanje izzivov skupnega varstva in vzgoje otrok. Zastavljen je tako, da se bodo udeleženci poglabljali in reševali konfliktne situacije v družinah, kar jim bo prineslo kvalitetnejše, strpnejše, razumevajoče in sočutne odnose.

Namen programa je nudenje znanja, informacij, podpore, orodij in tehnik staršem, skrbnikom in rejnikom, da bodo lahko razvili in nadgradili veščine pozitivnega starševstva, ki temeljijo na strpnosti, sprejemanju in razumevanju in ne na kaznovanju. Udeleženci bodo na programu skozi različne metode dela spoznavali načine, kako si pomagati v zahtevnih konfliktnih situacijah in težavah ter kako konstruktivno reševati konfliktne situacije, da si izboljšajo in uredijo svoje odnose v življenju. Namen vsebine je tudi izboljšati kakovost družinskega življenja in medsebojnih odnosov ter uresničevanje otrokovih pravic v družinskem okolju, pri čemer so otroci s strani staršev vodeni tako, da jim je omogočen polni in spodbuden osebnostni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj.

Osnovno izhodišče programa je nacionalna Resolucija o družinski politiki 2018-2028, Družinski zakonik, Zakon o socialnem varstvu, Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija o otrokovih pravicah, Unescova Deklaracija o načelih strpnosti, …

Program financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here

Izpostavljen tekst

Tagline
Your Content Goes Here