Program Negovanje strpnih odnosov in spoštovanja do sebe je bil namenjen izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin. Program je bil namenjen otrokom, mladostnikom in staršem ter ga izvajamo v obliki delavnic z vnaprej pripravljenimi vsebinami. Program smo izvajali med letoma 2018 in 2020.

Cilji programa so bili:

  • zagotavljanje svetovanja otrokom, mladostnikom, mladostnicam oziroma članom njihove družine glede učinkovite komunikacije;
  • izboljšanje odnosov in vzpostavitev varnejše navezanost v družini
  • izboljšanje socialnih kompetenc otrok, mladostnikov in mladostnic
  • izboljšanje sposobnosti  obvladovanja  čustev,  gradnja pozitivne samopodobe, preventivnega učenja reševanja  raznovrstnih problemov  otrok, mladostnikov in mladostnic z namenom zmanjševanja vedenjskih in čustvenih težav.

Program se je izvajal v dveh skupinah, ki so se razdelili na otroke:

  • od 6. do 12. leta
  • mladostnike (od 12. do 18. leta)

v skupine pa so bili vključevali tudi njihovi starši. Pristop je bil skupinski skozi delavnice, ki imajo vnaprej pripravljene vsebine (človekove pravice; otrokove pravice; strpnost itd.)

Delavnice so potekale v obliki dela v skupinah, obravnavana vsebina vsake posamezne delavnice se bo izvajala skozi različne metode dela. Izobraževanje je namenjeno otrokom in mladostnikom, ki želijo v svojo odnose vnašati strpnost v odnosu do sebe in drugih ter si tako ustvarjati lepše življenjske situacije. Skozi program so udeleženci povečali sposobnost komuniciranja in izražanja svojih želja, potreb in pričakovanj. Razmišljali so tudi o svoji življenjski poti ter izoblikovanju ciljev, ki jih želijo doseči v svoji prihodnosti.

Izvajalka programa je bila Katja Kržan, prof. kemije in biologije, pedagog Montessori od 6 do 12 let. Več informacij o programu: info@drustvo-eksena.siali tel. št. 070/819-552.

Program je financiralo MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI.