Program Svetovanja za otroke in mladostnike Eksena je namenjen vsem otrokom in mladostnikom z lažjimi težavami v duševnem zdravju, odnosih, s težavami v odraščanju, učnimi težavami, ter vsem tistim, ki se vsakodnevno soočajo z različnimi psihosocialnimi izzivi. S programom želimo uporabnikom omogočati varno in empatično okolje kjer bodo lahko izrazili svoje stiske in bodo vodeni na način, da bodo s podporo in pomočjo prihajali do konstruktivnih rešitev in dobrega duševnega zdravja.

Program temelji na metodi socialnega dela s posameznikom, ki izhaja iz predpostavke, da so mladi eksperti na podlagi svojih osebnih izkušenj, da so oni tisti, ki nam povedo kako doživljajo dogajanje in je naša naloga, da jih slišimo in skupaj z njimi soustvarjamo možne rešitve. Svetovalec z uporabnikom vzpostavi empatičen delovni odnos, ki je usmerjen k raziskovanju uporabnikovih virov moči (talenti, znanja, sposobnosti), ki ga opolnomočijo za proces soočanja s seboj oziroma nastalo težavo.

Osnova programa je delo z otroki in mladostniki na način, ki temelji na spoštovanju, sprejemanju in razumevanju.