Šport

  • Za otroke in mladostnike izvajamo tudi športne delavnice, ki so namenjene predvsem aktivnemu preživljanju prostega časa otrok in mladostnikov. Otroci so na športnih delavnicah deležni [...]

  • Evropska gibalna značka - European Fitness Badge (EFB) predstavlja nabor testov za oceno posameznikovega, z zdravjem povezane telesne pripravljenosti. V društvu Eksena si skozi vso [...]

  • V društvu Eksena izvajamo program Zdrave vadbe za otroke in mladostnike kot preventivno vadbo za spodbujanje in izboljšanje telesne pripravljenosti otrok in mladostnikov saj opažamo, da [...]

  • Program “Hura, prosti čas” v času poletnih počitnic omogoča otrokom in mladim, da se vključijo v aktivno, športno preživljanje prostega časa. Vsako leto se vključimo [...]

  • Vsako leto izvedemo tudi športno prireditev, Družinsko gibalno dogodivščino, ki je namenjena medgeneracijskemu povezovanju in s tem družinam in posameznim udeležencem ne glede na njihovo [...]

  •   V naši kampanji Za STRPNOST v športu!, ki je del našega človekoljubnega projekta promocije strpnosti Mi smo ZA STRPNOST! si želimo skladno s sporočilom [...]