Za otroke in mladostnike izvajamo tudi športne delavnice, ki so namenjene predvsem aktivnemu preživljanju prostega časa otrok in mladostnikov. Otroci so na športnih delavnicah deležni različnih oblik športne vadbe, ki potekajo skozi igro in vključujejo različne elementarne igre, poligone, skupinske igre, vadbo po postajah, obhodno vadbo in druge. Skozi vadbo otroci razvijajo pomembne funkcijskih sposobnosti kot so aerobne sposobnosti, moč, gibljivost sklepov ter raztegljivost mišic in s tem skozi igro poskrbijo za svoje zdravje ter aktivno in kvalitetno preživljajo svoj prosti čas.

Program sofinancira Občina Šentjur.