Skozi projekt “Strpnost je kul” naslavljamo problem nestrpnosti ter s tem povezanega sovražnega govora, obrekovanja in medsebojnega izključevanja med učenci v prvi in drugi triadi osnovne šole. Reševanja problema se lotevamo z izvajanjem inovativnega pilotnega projekta, kjer bomo z partnerjem izdelali pedagoški priročnik, tri seminarje ter dve video učni vsebini. Pedagoški priročnik bo vseboval pedagoške pristope za pedagoške delavce, kako se spopasti z pojmom nestrpnosti med otroci pri izvajanju skupinske uprizoritvene predstave o strpnosti za otroke. Pedagoški delavci bodo skozi tri seminarje postali usposobljeni tako za tehnično kot strokovno izvajanje te aktivnosti, hkrati pa jim bo izvajalec projekta nudil ves čas strokovno podporo pri izvajanju skupinske uprizoritvene predstave z otroci kot tudi pri reševanju konfliktov, ki bodo nastali med otroci. Skozi dve video učni vsebini bo pravljični lik Vila Eksena na interaktiven način razložila otrokom temo EU vrednote v praksi ter pojem strpnosti.

IZVEDBA SEMINARJEV ZA STROKOVNE DELAVCE V VZGOJI, IZOBRAŽEVANJU IN SOCIALNEM VARSTVU
V mesecu marcu smo v Društvu za strpne odnose Eksena v okviru projekta Strpnost je “kul” izvedli tri seminarje za strokovne delavce v vzgoji, izobraževanju in socialnem varstvu na temo temeljnih vrednot EU, strpnosti in socialne diskriminacije.
Seminarje sta vodili ga. Ajda Bezenšek, mag. psihosoc. svet. in dr. Pascale Emily Pečnik. Seminarji so bili namenjeni obravnavi strpnosti, socialne diskriminacije, načinom reševanja konfliktnih situacij med otroki in predstavitvi video učnih vsebin. Strokovnim delavcem smo predstavili tudi nov priročnik za delo z otroki vključno z inovativno edukativno dramsko igro, ki jo bodo skupaj z otroki izvajali v prihodnjih mesecih.
Zahvaljujemo se vsem strokovnim delavcem za udeležbo in sodelovanje. Zelo se veselimo tudi vseh izdelkov, ki bodo nastali in bodo v mesecu juniju predstavljeni v Hiši Evropske unije.

Seminar Strpnost je kul – 1. del

Seminar Strpnost je kul – 2. del

Seminar Strpnost je kul – 3. del

Hvala za vaša predavanja, za vaše predano znanje, izkušnje, nasvete, pomoč. Imam izredno barvit in zahteven razred, zaradi katerega sem se vključila v projekt in upam, da nam uspe projekt tudi zaključiti. Hvala.

Vtisi učiteljev o izvedenih seminarjih

Izvedeni seminarji so zagotovo eden najbolj praktičnih in konkretnih primerov za izboljšanje odnosov z vsemi s katerimi stopamo skozi življenje. Opremiti učence z znanjem o strpnosti, diskriminaciji, pravicah, odgovornosti,…pa bi moralo biti temelj vsakega poučevanja.

Vtisi učiteljev o izvedenih seminarjih

Zelo lepe, koristne in primerne vsebine za dobre medčloveške odnose. Učenci so vsebine zelo dobro sprejeli in po enotedenskem delu s strpnostjo smo imeli v razredu veliko manj težav. Vsebine bom k pouku uvajala in uporabljala kontinuirano.

Vtisi učiteljev o izvedenih seminarjih

Nova spoznanja o tem, kako reševati konflikte v razredu, tudi spoznanja glede nas učiteljev samih, da morda včasih nismo strpni v pravem pomenu besede, čeprav se nam zdi, da smo. Zelo zelo mi bo vse slišano koristilo pri delu z otroki, nestrpnosti je izredno veliko in škodi tako tistemu, ki je nestrpen, kot tistemu, ki je nestrpnosti deležen. Oba pa morata delati na sebi, še posebej pa tisti, ki je zasmehovan, deležen žalitev, poniževanj, izločanja, … Če si nestrpen do sebe, bodo drugi tudi izkazovali zelo kruto nestrpnost do tebe. In tega je treba naučiti otroke, čeprav to ne gre kar čez noč. Treba je pa začeti.

Vtisi učiteljev o izvedenih seminarjih

Pridobila sem zavedanje, da se je v odnos z otroki potrebno poglabljati, ter vložiti veliko, da imamo strpne odnose med sabo. Seminarji so bili odlično podani, na zanimiv način z veliko praktičnimi primeri. Hvala.

Vtisi učiteljev o izvedenih seminarjih

Verjamemo, da bomo skupaj z vami ustvarili neprecenljivo zgodbo, ki bo pripomogla k strpnejšim odnosom med otroki in uresničevanju vrednot Evropske unije v praksi.