PROSTOVOLJNO DELO V DRUŠTVU ZA STRPNE ODNOSE EKSENA

Ob ustanovitvi društva Eksena smo več let delovali izključno na osnovi prostovoljnega dela, zato to še posebej cenimo. Verjamemo, da so pridobljene izkušnje s prostovoljnim delom dragocena sopotnica za življenje.

Prostovoljke in prostovoljce vključujemo v različne programe v sklopu društva. Ob odločitvi za prostovoljno delo v Društvu je obvezno uvodno usposabljanje in redno poročanje metorju/ici. Vključitev je možna skozi celotno leto, glede na prosta mesta po posameznih programih in projektih.

Od prostovoljcev pričakujemo:

  • odgovornost in zanesljivost,
  • poznavanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, Konvencije o otrokovih pravicah, Deklaracije o človekovih pravicah, Deklaracije o načelih strpnosti in Deklaracije o kulturni raznolikosti,
  • uspešno zaključeno uvodno usposabljanje,
  • redno poročanje in evidentiranje opravljenega prostovoljnega dela.

Prostovoljsko delo v Društvu za strpne odnose Eksena deluje na osnovi Zakona o prostovoljstvu in Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva ter Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.

ŠTUDIJSKA PRAKSA

V okviru prostovoljnega dela omogočamo tudi opravljanje študijske prakse. Študentska praksa se lahko opravlja v katerem od socialnovarstvenih programov (Dnevni center za otroke in mladostnike Eksena, Svetovanje za otroke in mladostnike, Psihosocialno svetovanje) ali programov s področja človekovih in otrokovih pravic po predhodnem dogovoru. Za opravljanje prakse je potrebno uspešno opraviti osnovno usposabljanje. Za opravljanje študentske prakse je potrebno podpisati dogovor o prostovoljskem delu za obdobje vsaj enega leta.

Dogovor o sodelovanju pri praktičnem uposabljanju študentov že imamo sklenjen s Fakulteto za uporabne družbene študije.

Več informacij: info@drustvo-eksena.si ali 070 819 552.

Kontaktna oseba: dr. Pascale Emily Pečnik, predsednica društva

Izpolnite obrazec in se prijavite na prostovoljno delo:

Ime

Priimek

Fakulteta

Smer študija

Telefonska številka

E-pošta*

Dodatne opombe