Z namenom transparetnosti našega delovanja objavljamo letna vsebinska in finančna poročila. Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov.

Vodstvo društva

Predsednica društva: dr. Pascale Emily Pečnik

Podpredsednika društva: dr. Nejc Jelen, Ajda Bezenšek, mag. psihosoc. svet.

Tajnica: Tina Zidanšek, MBA

Blagajničarka: Karmen Šenveter